لطفا جهت ثبت اطلاعات شما در بانک اطلاعاتی شرکت همه فرمها را پر کنید ، در غیر این صورت اطلاعات ثبت نخواهند شد . همچنین می توانید به جای پر کردن فرمها (لطفا به صورت عکس یا اسکن باشد)رزومه خود را برای ما ارسال کنید.    ارسال رزومه
 

 

:مشخصات فردي

*

 نام خانوادگي:

*

 نام:

  مرد   زن

 جنسیت :

 نام پدر:

   محل صدور:

 شماره شناسنامه :

 
 *
 محل تولد:

 کد ملی :

   کیلو  وزن :  تاريخ تولد:    /    / 
*
 
 *
 دین :   سانتیمتر  قد :

 

 ملیت :

 مذهب :
   گروه خون :     آخرین مدرک تحصیلی:
*
 تلفن ثابت :     تلفن همراه :

*

 آدرس:

 

وضعيت تاهل:

تعداد فرزند:

    مجرد      متاهل

سال ازدواج

محل صدور

تاریخ تولد (کامل)

نام همسر

1

           *

 *

علت جدایی

تاریخ جدایی

مدرک تحصیلی

 شغل همسر

 

وضعيت مسكن:

 پدري      شخصي     استیجاری

تاریخ پایان اجاره:

*

 تاریخ آغاز اجاره:

 *

مبلغ اجاره ماهیانه: ریال

*

وضعيت خدمت نظام وظيفه:

معاف - ذکر کامل دلیل معافیت  

 *

مشمول - ذکر تاریخ اعزام و شرایط آن  

 *
غایب - ذکر دلیل غیبت  
 *

انجام داده -  تاریخ شروع     تاریخ پایان
                     مدت کل خدمت به ماه
                     اضافه خدمت به ماه   
                     نیروی خدمت شده : مشخصات کامل        
                     مدرک در زمان اعزام به خدمت         
                     پست و مسئولیت در زمان خدمت        

 *

میزان آشنایی با کامپیوتر:

 خوب      متوسط      ضعیف       اصلا آشنایی ندارم   Word :  
 خوب      متوسط      ضعیف       اصلا آشنایی ندارم   Exel :  
 خوب      متوسط      ضعیف       اصلا آشنایی ندارم   تایپ :  
 خوب      متوسط      ضعیف       اصلا آشنایی ندارم   Win-xp :  
 خوب      متوسط      ضعیف       اصلا آشنایی ندارم   اینترنت :  
  سایر :