خط مشی


              بسمه تعالي              

                تاریخ صدور : 11/12/1388

                                                                                                تاریخ بازنگری:01/01/1392

« خط مشی شركت مشاوره مالی روشنگران قم »

 

شركت مشاوره مالی روشنگران قم ارائه دهنده خدمات مشاوره اي و آموزشي در زمينه هاي اداری، مالی، حسابداری مدیریت و حسابرسي عملياتي در کلیه زمینه ها به عنوان یکی از مراکز پیشرو و با سابقه در امور حسابداری و مشاوره مالی مصمم است با استقرار و اجرای سيستم مدیریت کیفیتISO 9001:2008 و سيستم مديريت امنيت اطلاعات ISO/IEC 27001:2005 وسیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2004و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS18000:2007 وسیستم رسیدگی به شکایات مشتریان ISO10002:2004و ساير الزامات قانوني مرتبط در جهت پيشرفت شركت تا مرحله تبديل شدن به يك مركز مشاوره نمونه در كشور تلاش نمايد. در این راستا شرکت مشاوره مالی روشنگران سحرجهت دستيابي به هدف فوق موارد ذیل را  جزء ارزشهای بنیادین و سرلوحه فعالیت های خویش قرار داده است :

 

1.        صداقت و راست گفتاری در تمام مراحل مراوده با کلیه ذینفعان سازمان

2.       به کارگیری استانداردهای حرفه ای جهت ارائه خدمات با کیفیت منطبق داده شده با مراجع معتبر

3.      افزایش آگاهي و دانش كاركنان با انگیزه از طریق آموزش مستمرآنها و به کارگیری سیستم مدیریت دانش

4.       ایجاد فضای مناسب برای کارکنان با انگیزه جهت افزایش توان ایشان در خلاقیت و نوآوری

5.    حفظ و صیانت و مراقبت از کارکنان با انگیزه در فضای فیزیکی سازمان به عنوان ارزشمند ترین سرمایه های این سازمان در چهار چوب رعایت الزامات قانونی ایمنی و بهداشت شغلی

6.       افزايش فضاي فيزيكي و استاندارد سازی محيط كار و ابزارهای کار (نظام آراستگي) در جهت ارائه خدمات موثر به مشتریان و رفاه حال کارکنان با انگیزه

7.      ملزم به رعایت نمودن امنيت اطلاعات در سطوح مختلف كاري به ویژه اطلاعات مرتبط به مشتریان .

8.    حفظ و صیانت و مراقبت از کلیه ارباب رجوعان در محیط فیزیکی سازمان به عنوان یک فرهنگ اصیل ایرانی در چارچوب رعایت الزامات قانونی ایمنی و بهداشت شغلی

9.     رعایت کلیه الزامات قانونی زیست محیطی در راستای محافظت از محیط زیست به عنوان یک سرمایه ملی و تاثیر گذاری این سازمان درجامعه

10.     جلب رضایت و خشنودی و اعتماد مشتریان از طریق رعایت خواسته های منطقی ایشان

 

مديريت ارشد شركت جهت تحقق اهداف فوق تلاش كرده است ضمن تامين ساز و كارهاي لازم با استفاده از روشهاي نوين مديريتي در جهت بهبود مستمر فرآيندها، عملكرد شركت را با همراهي تمامي پرسنل ارتقاء دهد.

 

مدیرعامل

روح اله فتح اللهی